Leefbaar Dronten
home   /   programma  /   toekomstvisie

Swifterbant

_szw1280h1280_.jpg Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken. LD is van mening dat extra aandacht nodig is voor Swifterbant.  Van belang is dat deze kern een bevolkingsomvang heeft, die een goed/toegankelijk voorzieningenniveau mogelijk maakt
In Swifterbant, zijn nu concrete stappen gezet voor een MFG. In het MFG moeten zoveel mogelijk voorzieningen samenkomen die in alle fases en de leeftijd van de bewoners aan de orde zijn. 

Onderdelen van dat voorzieningenniveau zijn o.a. de bibliotheek, wijkposten en specifiek op de jeugd en ouderen toegeschreven voorzieningen. Daarnaast van groot belang het behoud van het zwembad en de sportvoorzieningen. 

Het realisme gebiedt ons ook om onder ogen te zien dat de centrale overheid zich steeds meer zal terugtrekken, de gemeente dus ook steeds minder financiële middelen kan vrijmaken en er burgerinitiatieven nodig zijn om de eigen voorzieningen, op wat voor wijze dan ook, te helpen overeind te houden. Burger-initiatieven, die door middel van sponsoring en vrijwilligerswerk of elke andere wijze van eigen inzet de voorzieningen kunnen veiligstellen, worden van harte aanbevolen en ondersteund door Leefbaar Dronten. 

Vliegveld Lelystad
LD is geen voorstander van een ontwikkeling naar een groter vliegveld in de omgeving van Dronten. Mocht uitbreiding toch doorgaan, dan dienen in ieder geval de vliegroutes niet boven de dorpskern te liggen. Ook is het zaak om de gevolgen voor de volksgezondheid en de kwaliteit van de omliggen-de landbouwgronden te monitoren.

Terug naar overzicht