Leefbaar Dronten
home   /   programma  /   thema

Wonen

i282882364583702457._szw1280h1280_.jpg Leven in een leefbare woonomgeving. Leefbaarheid start bij een betaalbare en toegankelijke woon voorziening. LD hecht er waarde aan dat met name de huurwoningen binnen de sociale sector op pijl blijven, Dat er gelet op de toenemende wens vanuit de overheid dat mensen langer blijven thuis wonen, óók voldoende doorstroomkansen zijn voor die mensen die afhankelijk worden of zijn van aangepaste woning of gelijkvloers. LD is van mening dat er voldoende gehuurd en gekocht moet kunnen worden als de vraag eenmaal gaat aantrekken. Een voorraad aan koop en huurwoningen is dan niet verkeerd. De vraag wordt alleen relevant wat, waar, wanneer en hoeveel er nog gebouwd moet worden en in welke dorpskern dient dat dan plaats te vinden? In de huursector dient tenminste 25% van de woningen beschikbaar te zijn voor de sociale huur. Het voorzieningenniveau van de kern is gebaseerd op 50.000 inwoners. Om de voorzieningen in de kleinere dorpen op niveau te houden dient ook daar groei plaats te vinden, als groei tenminste aan de orde is. Al met al staat de gemeente Dronten voor de enorme uitdaging om allerlei zaken op zodanige wijze op elkaar af te stemmen, dat er geen grote financiële consequenties zullen volgen. Ook hebben woningbezitters in onze gemeente een belang, dat er niet teveel woningen op de markt zijn die de prijs negatief kunnen beïnvloeden. De koopwoning is voor veel mensen (een deel van) de pensioenvoorziening. Ld is van mening dat het erg belangrijk is dat de gemeenteraadsleden met elkaar in debat gaat over de vraag hoe het met Dronten verder moet. Die discussie zal gevoerd moeten worden naargelang de inzichten van dat moment. Het is dan natuurlijk noodzakelijk om die feiten en gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de goede afweging. In ieder geval moet voorkomen worden dat er grote risico’s worden genomen.


De woonomgeving in Dronten,Swifterbant, Biddinghuizen
De woonomgeving in de gemeente Dronten wordt in de regel bijzonder gewaardeerd. Rust, ruimte en groen zijn de waarden die op een positieve manier door de bewoners worden beleefd. Ondanks die eigen beleving wordt Dronten in landelijke enquêtes niet zo positief beoordeeld. In de Elsevier Magazine werd in het artikel “de beste plaats in Nederland om te wonen” Dronten op de 407de plaats gezet op een totaal ca. 430 gemeenten die we nu nog hebben in Nederland. Een belangrijk punt is hierbij dat vooral wordt vergeleken met typische stedelijke waarden, terwijl Dronten een plattelandgemeente is met een enorm buitengebied. Toch prikkelt zo’n uitslag wel en moeten we blijven werken aan de kwaliteit van wonen en werken en onderzoeken hoe wij die kunnen verbeteren.

Kunst in de openbare ruimte;
Kunst heeft een toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Ld faciliteit graag de initiatiefnemers die een idee hebben voor een kunstuiting, maar ziet voor de gemeente geen primaire verantwoordelijkheid.

Terug naar overzicht