Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

Retailvisie

Leefbaar Dronten is van mening dat je ondernemers die in Dronten willen ondernemen niet zomaar moet tegenhouden.Eerder heeft de raad reeds besloten de grondexploitatie-herzienen voor Dronten West-Centrum goed te keuren, waarmee vestiging van de Lidl mogelijk werd gemaakt. Leefbaar Dronten vindt het belangrijk dat leegstand verzacht wordt.
  Visie op de retailvisie
 
In de gemeenteraadsvergadering van januari j.l. hebben we gesproken over de retailvisie. Een belangrijk element was dat de belanghebbenden het met elkaar eens waren over de aanpak om te komen tot een compacter winkelcentrum en de concentratie van de doe-het-zelf, meubel en stofferingszaken te concentreren op de bedrijventerreinen. Er was dus draagvlak bij de belanghebbenden en de gemeenteraad over grote delen van de visie. De splijtzwam was de vraag of er een Lidl vestiging in Dronten-West wel of niet moest komen. Enerzijds waren er inwoners die het wel zagen zitten, anderzijds waren (vooral) de ondernemers in de drie dorpskernen die bang waren voor de extra aantrekkingskracht van deze supermarkt. De bestaande winkelcentra zouden er verder op achteruitgaan.
Leefbaar Dronten is de mening toegedaan, dat je een ondernemers die in je gemeente wil ondernemen niet zomaar moet tegenhouden. Als deze ondernemer een locatie wil waar men dichtbij kan parkeren, dan begrijpen we dat argument.  
Ruim twee jaar geleden, om precies te zijn op 6 december 2016, heeft de gemeenteraad besloten om de grondexploitatie-herziening voor Dronten West-Centrum goed te keuren. Sommige partijen, die nu tegen zijn, kwamen toen superlatieven tekort om het initiatief van de Lidl aan te prijzen. Toen was er ook al leegstand en toen was ook al duidelijk dat de winkelnering er in de toekomst niet beter op zou worden en de problemen van de leegstand zich zouden verdiepen.
Leefbaar Dronten heeft in de raadsvergadering gesteld dat – met het oog op het toekomstige bestedingsruimte van de gemiddelde inkomens- het noodzakelijk is om de mensen de gelegenheid te geven naar een supermarkt te gaan met het zogenaamde discount-formule. Nu horen we al dat de energiekosten significant zullen stijgen de komende jaren in verband met de klimaatmaatregelen, ziektekosten zullen stijgen en ga zo nog maar even door. Dus is er behoefte aan goedkopere boodschappen.   
 
De gemeenteraad heeft nu de retailvisie ter kennisgeving aangenomen. Lleefbaar Dronten rekent erop dat bij de uitwerking van de visie andere nog niet genoemde elementen naar boven kunnen komen die andere maatregelen in beeld brengen dan we nu denken. Maar wat de Lidl betreft kunnen we nu alleen een beslissing nemen op grond van argumenten van ruimtelijke ordening, omdat we -zoals gezegd- al eerder besluiten hebben genomen om de Lidl-vestiging mogelijk te maken. Als we op grond van de retailvisie zouden besluiten om de Lidl niet op de locatie Dronten-West te bouwen, kunnen we een miljoenen- schadeclaim verwachten.
 
Voorts zijn de sturingsmechanismen van de politiek en het bestuur van Dronten beperkt. Het zijn de consumenten die het koopgedrag bepalen en de ondernemers die daarop moeten inspelen. Als de mensen via het internet of elders hun heil zoeken bij de aanschaf van hun spulletjes, is daar weinig aan te doen. Wat we wel belangrijk vinden, is dat de lege panden een andere bestemming kunnen krijgen. We hebben dan ook een amendement mede ondertekend die dat mogelijk kan maken. Op die manier kan de leegstand ook verzacht worden.
 

Terug naar overzicht