Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

Oneigenlijk grondgebruik door Kees Hermus, raadsvergadering 28 maart 2019

 


Donderdagavond 28 maart is de motie van GroenLinks aan de orde geweest, waarbij gevraagd werd om het project oneigenlijk grondgebruik op te schorten. LD vindt het een vrijzware, doch sympathieke motie.

LD heeft het hele proces nog eens bekeken en LD is positief over deze motie geworden.

 

Dat heeft ons gebracht tot de gedachte dat er om verschillende reden geen echte goede argumenten zijn: het proces lijkt alleen nog maar aangepast door de verzending van de eerste brief wat milder op te stellen. Overige aanpassingen zijn niet met ons gedeeld.

In het latere proces komen dezelfde problemen weer aan de orde, een strikt juridische bejegening.

We moeten niet vergeten dat als mensen al zijn verzekerd voor rechtshulp, deze meestal zoveel uitsluitingen kent inzake rechtshulp bij conflicten met de overheid, dat het maar beter is om er maar niet aan te beginnen. Dit demotiveert mensen om het gevecht aan te gaan. Geen goed argument dus.

 

Wij hebben al geruime tijd dit onderwerp in het vizier en in november 2017 uitgebreid aan de orde gesteld. Ook in 2018 heeft LD verschillende acties ondernomen en dit wederom intern aangekaart. Dat heeft niet geholpen. We ontvangen nog steeds regelmatig klachten.

 

Het is dus natuurlijk gewoon een intrinsieke eigenschap van het betreffende team om niet goed te communiceren. Als je de wetenschap hebt dat je of zelf genoeg juridische kennis in huis hebt of juridische kennis uit de kast kan trekken, bovendien de beschikking hebt over het bestuurs- en/of privaatrechtelijk optreden geeft dat een juridische dominantie waar per definitie de inwoners geen kans krijgen om zich te verdedigen. Helaas is de jurisprudentie m.b.t. dit onderwerp ook meest in het voordeel van de gemeente.

Conclusie: Mensen die dus enige weerstand bieden aan de gemeente blijven dus gevoelig voor hetzelfde optreden van de gemeente.

 

Die juridische dominantie bestaat nu eenmaal. Dat kunnen wij niet veranderen. Maar dan komt het juist aan op communicatie en gedrag van het team ambtenaren dat met dit dossier belast is, richting inwoners. Het gedrag van het team zal niet wezenlijk veranderen. 

Op basis van de ervaringen van de afgelopen periode heeft LD  daar geen vertrouwen in.  Een nette brief aan het begin van het proces, zal wel wat positieve effecten hebben, maar zoals eerder opgemerkt; er is sprake van een systeemfout, die je er zomaar niet uitkrijgt. 

 

Ergo: LD heeft de motie van GroenLinks dan ook ondersteunt. Het biedt mogelijkheden om intensiever te inventariseren wat het echte probleem is.

  

Terug naar overzicht