Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

LIDL - commissievergadering 14 november 2019

SAMENVATTING
Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West
Het voorstel is helder en duidelijk. Keuzes omtrent komst Lidl zijn reeds eerder gemaakt. We zien de gevolgen van de komst van de Lidl. Hier ligt een belangrijke rol voor ondernemers en inwoners zelf. Gezien de grootte van de wijk Dronten-West (uiteindelijk 10.000 inwoners) is een tweede (discount) supermarkt, naast de huidige full service, een meerwaarde voor inwoners.
  Mening Leefbaar Dronten inzake Bestemmingsplan Lidl Dronten-West

Helder voorstel
Leefbaar Dronten heeft zich gebogen over dit voorstel van B&W. Bestemmingsplan wijzigen is nodig om de komst van de Lidl voor te bereiden. Het is een helder voorstel en hiervoor geeft Leefbaar Dronten de organisatie de complimenten. Het geeft een goed inzicht in de geschiedenis van de besluitvorming over dit , chronologisch worden de argumenten op een rij gezet, op basis waarvan wij een besluit kunnen nemen.
 
Niet zo veel te kiezen
Daarmee wordt ook direct duidelijk dat er feitelijk niet zo veel meer te kiezen is. De gemeenteraad heeft bij de besluitvorming consequent de weg vrij gemaakt om de Lidl mogelijk te maken. Er is sprake is van een fait accompli, een voldongen feit. Economische motieven zijn bij behandeling van dit voorstel niet relevant en mag bij de beslissing geen rol spelen. Het gaat hier om de ruimtelijk ontwikkeling. Weigeren van de Lidl in deze fase van besluitvorming, levert vast en zeker een forse schadeclaim op.
 
Gevolgen komst Lidl
Natuurlijk zien wij de effecten van een discountsupermarkt in Dronten-West met name in Swifterbant. Er zou sprake zijn van een toch al kwetsbare winkelstructuur met twee (full-service) supermarkten. Veel inwoners van Swifterbant gaan al naar discountsupermarkten in omliggende dorpen. De vraag is alleen wie dat probleem moet oplossen: Leefbaar Dronten is van mening dat ondernemers en inwoners hier zelf een belangrijke rol spelen en niet de gemeente.  
 
Meerwaarde
Bij eerdere behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie is vastgesteld dat in het gebied Dronten- West in de toekomst meer dan 10.000 inwoners zullen wonen. Daarmee is het gebied te groot voor één supermarkt. Dat de Lidl daarbij ook nog een zgn. ‘discount’ formule vertegenwoordigd is een meerwaarde voor Dronten. Voor veel mensen is het belangrijk dat zo’n discountsupermarkt er komt, in de eigen omgeving. Dit zorgt in ieder geval dat mensen kunnen kiezen naar welke supermarkt ze gaan.
 

Terug naar overzicht