Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

Nieuws

Aantal per pagina

Kadernota 2020 - Jan Ammerlaan..

Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Lees meer..

Oneigenlijk grondgebruik door Kees Hermus, raadsvergadering 28 maart 2019..

Lees meer..

BETOOG VERBOUWING GEMEENTEHUIS - raadsvergadering 28 februari 2019 - Leefbaar Dronten - Foeke Bonger..

Eerder heeft de raad besloten akkoord te gaan met de voorgenomen verbouwing (renovatie) van het gemeentehuis.
T.a.v. het voorliggende raadsvoorstel kan Leefbaar Dronten zich hierin vinden. Waarbij wij wel strak wensen vast te houden aan 2 zaken:
geen... Lees document

Retailvisie..

Leefbaar Dronten is van mening dat je ondernemers die in Dronten willen ondernemen niet zomaar moet tegenhouden.Eerder heeft de raad reeds besloten de grondexploitatie-herzienen voor Dronten West-Centrum goed te keuren, waarmee vestiging van de Lidl mogelijk werd gemaakt.... Leefbaar Dronten is van mening dat je ondernemers die in Dronten willen ondernemen niet zomaar moet tegenhouden.Eerder heeft de raad reeds besloten de grondexploitatie-herzienen... Lees meer..

Standpunten Leefbaar Dronten zienswijze opening Lelystad Airport..

Lees meer..

Voordracht fractievoorzitter J. Ammerlaan tijdens bespreking Programmabegroting..

Lees meer..

Wethouders benoemd..

Lees meer..

Coalitieakkoord getekend..

Lees meer..

Vacature Fractieassistent Leefbaar Dronten 2018-2022..

Vacature Fractieassistent Leefbaar Dronten Vacature Fractieassistent Leefbaar Dronten Lees meer..

Verkiezingsuitslag..

    Lees meer..

Vijf partijen presenteren in Dronten stilzwijgend hun verkiezingsprogramma's..

DRONTEN - Zonder het aan de grote trom te hangen hebben vijf politieke partijen inmiddels hun verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. DRONTEN - Zonder het aan de grote trom te hangen hebben vijf politieke partijen inmiddels hun verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Lees meer..

Leefbaar Dronten stelt kandidatenlijst vast..

Dronten - Leefbaar Dronten heeft woensdag, tijdens de algemene ledenvergadering, definitief haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dronten - Leefbaar Dronten heeft woensdag, tijdens de algemene ledenvergadering, definitief haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Lees meer..