Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

Nieuws

Aantal per pagina

Plan van Aanpak transitievisie Warmte - Raadsvergadering 21 januari 2021..

Transitie Warmte: Letterlijk iedereen krijgt hiermee te maken.
Leefbaar Dronten vindt dat iedereen moet kunnen participeren en invloed uitoefenen. Er moet gekeken worden naar financiële en technische mogelijkheden, om deze overgang haalbaar en betaalbaar te... Transitie Warmte: Letterlijk iedereen krijgt hiermee te maken.
Leefbaar Dronten vindt dat iedereen moet kunnen participeren en invloed uitoefenen. Er moet... Lees meer..

Begroting 2021..

Aandacht voor Covid-19, Corona, maatregelen, Koop bij lokale ondernemers, Aandacht voor eenzaamheid, Naleven regels, Handhaving. Aandacht voor Covid-19, Corona, maatregelen, Koop bij lokale ondernemers, Aandacht voor eenzaamheid, Naleven regels, Handhaving. Lees meer..

Afscheid Kees Hermus..

Lees meer..

Gezamenlijke verklaring raadsfracties gemeente Dronten..

Lees meer..

Antispeculatiebeding..

Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Lees meer..

LIDL - commissievergadering 14 november 2019..

SAMENVATTING
Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West
Het voorstel is helder en duidelijk. Keuzes omtrent komst Lidl zijn reeds eerder gemaakt. We zien de gevolgen van de komst van... SAMENVATTING
Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West
Het voorstel is helder en... Lees meer..

Kadernota 2020 - Jan Ammerlaan..

Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Lees meer..

Oneigenlijk grondgebruik door Kees Hermus, raadsvergadering 28 maart 2019..

Lees meer..

BETOOG VERBOUWING GEMEENTEHUIS - raadsvergadering 28 februari 2019 - Leefbaar Dronten - Foeke Bonger..

Eerder heeft de raad besloten akkoord te gaan met de voorgenomen verbouwing (renovatie) van het gemeentehuis.
T.a.v. het voorliggende raadsvoorstel kan Leefbaar Dronten zich hierin vinden. Waarbij wij wel strak wensen vast te houden aan 2 zaken:
geen... Lees document

Retailvisie..

Leefbaar Dronten is van mening dat je ondernemers die in Dronten willen ondernemen niet zomaar moet tegenhouden.Eerder heeft de raad reeds besloten de grondexploitatie-herzienen voor Dronten West-Centrum goed te keuren, waarmee vestiging van de Lidl mogelijk werd gemaakt.... Leefbaar Dronten is van mening dat je ondernemers die in Dronten willen ondernemen niet zomaar moet tegenhouden.Eerder heeft de raad reeds besloten de grondexploitatie-herzienen... Lees meer..

Standpunten Leefbaar Dronten zienswijze opening Lelystad Airport..

Lees meer..

Voordracht fractievoorzitter J. Ammerlaan tijdens bespreking Programmabegroting..

Lees meer..