Leefbaar Dronten
home   /   kandidaten

Jan Ammerlaan (Fractie voorzitter)

Volgende
jan-ammerlaan.jpg Lijsttrekker voor Leefbaar Dronten. ‘Ik ben lijsttrekker geworden omdat ik het belangrijk vind dat we de weg die wij al 12 jaar volgen, een echte stem voor de inwoners, verder word ontwikkeld. Hiervoor ben ik de politiek in gegaan.

‘De speerpunten voor Leefbaar Dronten zijn korte lijnen tussen het bestuur en de inwoners, een praktische benadering voor problemen en vraagstukken, een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen aan kan meedoen en een optimale leefbaarheid in de wijken en de straten.’
‘Wij kiezen voor een pragmatische, praktische benadering van de politiek. Dat betekent dat ik graag de straat op ga, om bij een bepaald probleem of voorstel te horen wat de inwoners daarvan vinden. Daarbij probeer ik te luisteren, een verbinding te leggen met het bestuur en uit te leggen waarom sommige dingen gebeuren.’
‘Over vier jaar hoop ik te kunnen zeggen dat mede dankzij Leefbaar Dronten de gemeentelijke organisatie vooral oplossingsgericht denkt en inwoners niet zozeer wijst op wat niet kan, maar meedenkt over wat wel kan. Dat vergt een omslag en dat heeft tijd nodig, maar dat kan me niet snel genoeg gaan.’
‘Het eerste waar Leefbaar Dronten zich opnieuw voor in zal zetten na de verkiezingen is zeker te stellen dat jeugdzorg betaalbaar blijft: de jeugd mag niet het kind van de rekening worden.’
Als ik Dronten in één zin moet samenvatten? Dronten is een jonge dynamische gemeente waar het goed wonen is.