Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders.

" />
Leefbaar Dronten
home   /   fractie

Peter van Bergen (Wethouder)

Volgende
Portretten-Leefbaar-Dronten-PvBergen-6633-©FotostudioWierd.jpg

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders.


De gemeenteraad is het hoogste orgaan, het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en van de burgemeester in de uitoefening van zijn eigenstandige bevoegdheden. Het College voert de besluiten uit die de gemeenteraad heeft genomen.

Wethouders zijn geen lid van de raad en geen rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers. Wethouders kunnen zelfs van buiten de gemeente komen. Binnen het college heeft elke wethouder (en de burgemeester) zijn of haar eigen taken op een aantal terreinen. 

Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor het Sociaal Domein.
In mijn portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijs, Wmo, Participatieweg, Armoedebeleid, Seniorenagenda, Wonen & Volkshuisvesting, Wijkgericht werken en Dienstverlening.