Leefbaar Dronten
home   /   fractie

Fractie (5)

De fractie van Leefbaar Dronten is onderdeel van de coalitie van de gemeente Dronten, samen met de VVD en de ChristenUnie. Gezamenlijk hebben wij het coalitieakkoord opgesteld.
De fractie van Leefbaar Dronten bestaat uit 5 personen: 4 raadsleden, 1 burgerraadslid. Daarnaast leveren wij een wethouder.
Zij stellen zich hieronder kort aan u voor.

Peter van Bergen (Wethouder) Peter van Bergen (Wethouder)

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders.

Lees meer..
Jan Ammerlaan (Fractievoorzitter) Jan Ammerlaan (Fractievoorzitter)
De taak van het gemeenteraadslid in deze tijd is er een van volksvertegenwoordiger. Vanuit die rol stellen we kaders en controleren wij het College. Lees meer..
Chantal Sijtsma-van Nieuwkerk (Raadslid) Chantal Sijtsma-van Nieuwkerk (Raadslid)

Mijn naam is Chantal Sijtsma, 45 jaar.  Ik ben getrouwd met Klaas en samen hebben wij drie kinderen.
Wij wonen in het dorp Dronten en hier ben ik ook geboren.

Lees meer..
Foeke Bongers (Raadslid) Foeke Bongers (Raadslid)

Afgelopen jaren is gebleken dat gemeenten steeds meer zaken zelf moeten regelen. Op zich een goede zaak , immers inwoners weten het beste wat goed is voor hun eigen leefomgeving.

Lees meer..
Anne-Marie van Huffel-de Graaf (Raadslid) Anne-Marie van Huffel-de Graaf (Raadslid)
Sinds 2005 woon ik in het mooie Swifterbant, samen met mijn man die hier geboren en getogen is. Dronten met zijn 3 kernen is een prachtige gemeente en geeft rust, ruimte en groen.  Lees meer..