empty
home   /   bestuur,_bestuur  /   alv
Op 20 januari 2020 houdt Leefbaar Dronten haar Algemene Leden Vergadering (ALV).
Onderstaand vindt u de bijhorende stukken.
NB. Opmerkingen over de notulen graag schriftelijk of per e-mail. Zie hiervoor de uitnodiging.

Uitnodiging incl. agenda

Notulen 24 juni 2019

Notulen 15 juli 2019