empty
home   /   bestuur,_bestuur  /   alv
I.v.m. corona zijn het vaststellen van de jaarrekening 2019 en de verkiezing van een nieuw bestuur, volledig schriftelijk verlopen.
M.i.v. 22 maart 2021 is Rayn Schlossarek aangetreden als voorzitter en Yvonne Keimpema als secretaris.

______________________________________________________________________
Op 20 januari 2020 houdt Leefbaar Dronten haar Algemene Leden Vergadering (ALV).
Onderstaand vindt u de bijhorende stukken.
NB. Opmerkingen over de notulen graag schriftelijk of per e-mail. Zie hiervoor de uitnodiging.

Uitnodiging incl. agenda

Notulen 24 juni 2019

Notulen 15 juli 2019