Leefbaar Dronten

Gezamenlijke verklaring raadsfracties gemeente Dronten

 
Het corona virus treft ook Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. We weten nu nog niet welke gevolgen dit heeft voor de maatschappij en mensen persoonlijk. Wel lijkt zeker dat we pas aan het begin staan van een moeilijke periode die nog lang zal doordreunen.
 
De gevolgen zijn enorm, voor de mensen in de zorg, voor de horeca, toerisme, de cultuursector en andere bedrijven en organisaties die mensen al naar huis hebben moeten sturen en werktijdverkorting hebben aangevraagd. En natuurlijk voor de zzp'ers die bij een crisis vaak als eerste naar huis gestuurd worden en dan geen inkomsten meer hebben.
 
Wie persoonlijk door het virus getroffen is wensen we veel sterkte, beterschap en steun van je omgeving toe.
 
We hopen en rekenen op stevige steun van de landelijke en provinciale overheid om faillissementen te voorkomen en mensen te ondersteunen. Ook als gemeente zullen we hierin voor besluiten komen te staan. En nee, we kunnen nog niet alles overzien. 
 
Helaas kunnen ook de vergaderingen van de gemeenteraad geen doorgang vinden op dit moment. We zijn als raad echter in nauw contact met college van Burgemeester en Wethouders en de organisatie en vertrouwen erop dat wat nodig is doorgang zal vinden.
 
We doen een dringende oproep aan alle inwoners om de waarschuwingen en regels serieus te nemen. Ook al ben je het er niet mee eens, volg de spelregels dan wel op en toon zo je respect naar de samenleving!
 
We wensen de mensen in de zorg, de hulpdiensten, het college van Burgemeester en Wethouders en de medewerkers van de gemeente Dronten die, sommigen zelfs dag en nacht, met deze crisis bezig zijn alle sterkte en spreken graag ons respect uit voor hun belangrijke werk.
 
We willen onze inwoners veel sterkte toewensen. Vraag op tijd hulp waar nodig en kijk naar elkaar om, in je familie, je vriendengroep, je straat, je buurt. Bel eenzame mensen op. Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant, dat zijn we samen! 
 
R. de Maaijer                   J.N. Ammerlaan                     M.A. Witteveen-Rigterink       S.J. Lap
VVD                                  Leefbaar Dronten                  ChristenUnie                            CDA

L.L. Hillebregt-de Valk    P.L.A. Vermast                        P.M.R. Duvekot                       S.H.S. Stoop-Aszink
D66                                   GroenLinks                              SP                                             PvdA

 


Nieuws

Antispeculatiebeding..

Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Lees meer..

LIDL - commissievergadering 14 november 2019..

SAMENVATTING
Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West
Het voorstel is helder en duidelijk. Keuzes omtrent komst Lidl zijn reeds eerder gemaakt. We zien de gevolgen van de komst van... SAMENVATTING
Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West
Het voorstel is helder en... Lees meer..

Kadernota 2020 - Jan Ammerlaan..

Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Lees meer..
Bekijk het nieuws overzicht