Leefbaar DrontenSwifterbant-Zuid
Noot:  Voor vanavond 22 april is voor de Raadsvergadering door verschillende fracties een interpellatie
aangevraagd. Op de website van de gemeente vindt u onder agendapunt 8 het interpellatieverzoek met gestelde vragen. U kunt meeluisteren via Agenda Dronten - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
De vergadering start om 19:30 uur.

_______________________________________________________________________________________________
Dinsdagavond 20 april was in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst inzake Swifterbant-Zuid.
Aangevraagd door een aantal partijen in de gemeenteraad die graag meer tekst en uitleg wilde hebben over de  vertraging die ontstaan is door het terugnemen van het Raadsvoorstel bestemmingsplan Swifterbant-zuid door wethouder Siepel.

Wij zullen erop blijven aandringen dat in Swifterbant-Zuid snel gebouwd moet worden. Wordt vervolgd…..

 


Nieuws

Plan van Aanpak transitievisie Warmte - Raadsvergadering 21 januari 2021..

Transitie Warmte: Letterlijk iedereen krijgt hiermee te maken.
Leefbaar Dronten vindt dat iedereen moet kunnen participeren en invloed uitoefenen. Er moet gekeken worden naar financiële en technische mogelijkheden, om deze overgang haalbaar en betaalbaar te... Transitie Warmte: Letterlijk iedereen krijgt hiermee te maken.
Leefbaar Dronten vindt dat iedereen moet kunnen participeren en invloed uitoefenen. Er moet... Lees meer..

Begroting 2021..

Aandacht voor Covid-19, Corona, maatregelen, Koop bij lokale ondernemers, Aandacht voor eenzaamheid, Naleven regels, Handhaving. Aandacht voor Covid-19, Corona, maatregelen, Koop bij lokale ondernemers, Aandacht voor eenzaamheid, Naleven regels, Handhaving. Lees meer..

Afscheid Kees Hermus..

Lees meer..
Bekijk het nieuws overzicht