Leefbaar Dronten

Afscheid Kees Hermus

Afgelopen donderdag hebben we afscheid genomen van Kees Hermus.

Namens Leefbaar Dronten Heeft Kees zich de afgelopen jaren vol ingezet voor onze partij in de gemeente Dronten. Een vriendelijk, benaderbaar mens die staat voor zijn mening en de dossiers waar hij voor stond op orde had.
Kees was voor onze fractie van bijzonder grote waarde, zijn dossier kennis, vooral op het gebied van Economie is groot. Mede door zijn inzet hebben we als fractie een gedegen positie ingenomen in de Gemeenteraad op diverse portefeuilles.

De problematiek van het oneigenlijk grondgebruik in onze gemeente heeft met de inbreng van Kees een duidelijk betere aanpak gekregen, de inwoners hebben hierdoor betere en duidelijke communicatie ervaren waardoor het draagvlak van de uitkomsten is toegenomen.
Verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen hebben de aandacht gekregen die zeer nodig is. Immers de rol van de gemeenteraad in deze is fors minder geworden en de zorg daaromtrent is door onze fractie, mede dankzij de inzet van Kees, tot de Raad doorgedrongen. Aan ons als fractie om dit verder een gezicht te geven.

Ook als tijdelijk lid van het ad interim bestuur heeft Kees er mede toe bij gedragen dat Leefbaar Dronten naar de toekomst toe een goede basis en structuur heeft om verder te kunnen groeien.

Kees, bijzonder veel dank voor je inbreng in de fractie en in het interim bestuur.
We wensen jou alle goeds toe. Geniet vooral van de tijd die voor je ligt, samen met je echtgenote, de kinderen en de kleinkinderen!
 
Jan Ammerlaan
Fractievoorzitter Leefbaar Dronten

 


Nieuws

Gezamenlijke verklaring raadsfracties gemeente Dronten..

Lees meer..

Antispeculatiebeding..

Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Lees meer..

LIDL - commissievergadering 14 november 2019..

SAMENVATTING
Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West
Het voorstel is helder en duidelijk. Keuzes omtrent komst Lidl zijn reeds eerder gemaakt. We zien de gevolgen van de komst van... SAMENVATTING
Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West
Het voorstel is helder en... Lees meer..
Bekijk het nieuws overzicht